Nolikums

Nolikumā tiek publicēta VISA informācija un noteikumi par sacensībām!
Obligāti izlasi visu nolikumu, jo tas nosaka sacensību kārtību un noteikumus.

NOLIKUMS

 

Apmaksas informācija!

“Latvijas Sporta Fonds”, nodibinājums
Reģ. Nr. 50008210091
Banka: SEB, UNLALV2X
Konts: LV04UNLA0050024027679

Veicot apmaksu jānorāda sekojoši rekvizīti:
(VELO12H, grupas un komandas nosaukums)

Dalības maksa: Piesakoties līdz 20.08.2017 – 10 EUR/persona
Piesakoties līdz 24.08.2017 – 15 EUR/persona

Dalības maksa MINI distancei: 5 EUR